Blog Archives

ทำความเข้าใจเรื่อง Closure ใน JavaScript – ตอนที่ 1: Closure คืออะไร?

วันก่อนผมไปอ่านบทความของฝรั่งที่อธิบายเรื่อง Closure ใน JavaScript ซึ่งว่ากันว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเรื่องหนึ่งของภาษานี้ ผมเห็นว่าน่าสนใจดี ก็เลยอยากจะนำมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายๆตามสไตล์ของผมบ้าง จึงเป็นที่มาของบทความนี้ครับ

Tagged with: ,
Posted in JavaScript
ผลงานหนังสือ
คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด New!
วางแผง ส.ค. 56 นี้;
ดูสารบัญและเนื้อหาตัวอย่าง

ผลงานหนังสือ
คู่มือเรียน Visual Basic 2010


สมาชิกโปรวิชั่นได้ส่วนลด 20%
เมื่อสั่งซื้อจากโปรวิชั่นโดยตรง