ผลงานหนังสือของผม

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

อธิบายโค้ดอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญของ Android ใช้ได้ทั้งมือถือและแท็บเล็ต
ปกคู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

เนื้อหาย่อ

รวมรวมโค้ดตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำมาดัดแปลงให้เรียบง่าย เพิ่มคำอธิบายและภาพประกอบให้เข้าใจง่ายที่สุด โดยมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่แค่เพียงโค้ดสำเร็จรูปที่นำไปใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการต่างๆในการเขียนแอพ Android และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเองได้

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Toast, Notification, Dialog, Activity, Menu, ActionBar, ListView, ListActivity, โทรศัพท์, SMS, เน็ตเวิร์ก, กล้อง, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ, กราฟิก, แอนิเมชั่น, แผนที่, GPS, Preference, ไฟล์, ฐานข้อมูล SQLite และ MySQL

โปรโมชั่นหนังสือใหม่!
สั่งจองผ่านเว็บไซท์ของสำนักพิมพ์โปรวิชั่น ลดทันที 30% จาก 299.00 บาทเหลือเพียง 209.30 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ส.ค. 56 นี้

สารบัญ

คลิกเพื่อดูสารบัญอย่างละเอียด (PDF) – แนะนำให้ save ไปเปิดใน Adobe Reader นะครับ เพราะหากเปิดในบราวเซอร์อาจแสดงผลผิดเพี้ยน

ทดลองอ่านเนื้อหาบทที่ 4 ฟรี สำหรับบทอื่นๆคัดตัวอย่างมาให้ดูบทละประมาณ 10 หน้าครับ :D

 • บทที่ 01 Toast และ Activity คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การแสดง Toast
  • การแสดง Toast ให้นานขึ้น
  • การแสดง Toast ที่เราออกแบบหน้าตาเอง (Custom Toast)
  • การรันแอคทิวิตีใหม่ขึ้นมา
  • การส่งข้อมูลไปให้แอคทิวิตีปลายทาง
  • การส่งออบเจ็คไปให้แอคทิวิตีปลายทาง
  • การส่งข้อมูลกลับไปให้แอคทิวิตีต้นทาง
 • บทที่ 02 Dialog และ Notification คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การแสดงไดอะล็อกอย่างง่าย
  • การแสดงไดอะล็อกตัวเลือกแบบ Single-Choice List (วิธีที่ 1)
  • การแสดงไดอะล็อกตัวเลือกแบบ Single-Choice List (วิธีที่ 2)
  • การแสดงไดอะล็อกตัวเลือกแบบ Multiple-Choice List
  • การแสดงไดอะล็อกที่เราออกแบบหน้าตาเอง (Custom Dialog)
  • ไม่ให้ปิดไดอะล็อกจนกว่าจะป้อนข้อมูลที่เหมาะสม
  • การแสดง Progress Dialog อย่างง่าย
  • การแสดง Progress Dialog ที่บอกความคืบหน้า
  • การแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย Notification
  • การแสดง Notification ที่บอกความคืบหน้า
 • บทที่ 03 Menu และ Action Bar คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การสร้างเมนู (Options Menu)
  • การสร้างคอนเท็กซ์เมนู (Context Menu)
  • การสร้างคอนเท็กซ์เมนูสำหรับ ListView
  • การสร้างคอนเท็กซ์เมนูแบบ Contextual Action Bar
  • การสร้างป๊อปอัพเมนู (Popup Menu)
 • บทที่ 04 ListView, ListActivity และ Spinner อ่านเนื้อหาทั้งบทฟรี (PDF)
  • การแสดงรายการข้อมูลด้วย ListView
  • การแสดงรายการข้อมูลด้วย ListActivity
  • การแสดงรายการข้อมูลที่เป็นตัวเลือกแบบ Multiple Choice
  • การตรวจสอบสถานะของตัวเลือกทั้งหมดใน ListView
  • การสร้าง ListView ที่เราออกแบบ Layout ของแต่ละข้อมูลเอง
  • การสร้าง Custom Adapter เพื่อใช้งานกับ ListView
  • การแสดงรายการข้อมูลด้วย Spinner
  • การสร้าง Spinner ที่เราออกแบบ Layout ของแต่ละข้อมูลเอง
 • บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การแสดงรูปภาพด้วย GridView
  • การสร้าง Gallery รูปภาพของเราเอง
  • การเลือกรูปภาพจาก Gallery ของแอนดรอยด์
  • การย่อขนาดรูปภาพ
  • การซ้อนรูปภาพ
 • บทที่ 06 โทรศัพท์ และ SMS คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การโทรออกด้วยโค้ด
  • การตรวจสอบสถานะการโทร
  • การตรวจสอบสถานะการโทรแบบหลังฉาก
  • การปิดกั้นการโทรออกไปยังหมายเลขหนึ่งๆ
  • การรับสายอัตโนมัติ
  • การหาหมายเลขโทรศัพท์, รหัสซิมการ์ด และหมายเลข IMEI ของเครื่อง
  • การส่ง SMS โดยใช้แอพที่มีอยู่ในเครื่อง
  • การส่ง SMS จากแอพของเราเอง
  • การตรวจสอบสถานะของ SMS ที่ส่งออกไป
  • การตรวจสอบ SMS ที่ส่งออกไปจากเครื่อง
  • การรับ SMS
 • บทที่ 07 การติดต่อเน็ตเวิร์ก คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การดาวน์โหลดไฟล์ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์
  • การดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์
  • การดาวน์โหลดรูปภาพโดยสร้างซับคลาสของ ImageView
  • การ Parse ข้อมูล JSON
  • การเรียกใช้เว็บเซอร์วิซ
  • การ Parse ข้อมูล XML ด้วย SAX
  • การ Parse ข้อมูล XML ด้วย XmlPull
  • การอ่าน RSS Feed
  • การส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วย HTTP POST
  • การอัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • บทที่ 08 การทำงานกับกล้อง คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การถ่ายภาพ
  • การถ่ายภาพแล้วบันทึกลงไฟล์
  • การแสดงภาพพรีวิวจากกล้องออกมาในแอพของเรา
  • การวาดกราฟิกซ้อนบนภาพพรีวิวจากกล้อง
 • บทที่ 09 เสียงและวิดีโอ คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การเล่นเสียง
  • การใช้ MediaController ควบคุมการเล่นเสียง
  • การเล่นวิดีโอ
  • การบันทึกเสียง
  • การถ่ายวิดีโอโดยใช้อินเทนต์
  • การถ่ายวิดีโอโดยใช้ MediaRecorder
 • บทที่ 10 Graphics และ Animation คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การวาดพื้นหลังของวิวด้วย Shape Drawable
  • การวาดพื้นหลังของวิวด้วยภาพ Nine-Patch
  • การวาดลงบน Canvas โดยตรง
  • การทำ Animation โดยวาดลงบน Canvas
  • การทำ Animation ให้กับวิวโดยใช้ XML
  • การทำ Animation ให้กับวิวโดยใช้โค้ด Java
  • การทำ Animation แบบ Frame-by-Frame
  • Property Animation
 • บทที่ 11 แผนที่ และตำแหน่งของผู้ใช้ คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การเตรียมพร้อมเพื่อใช้งาน Google Maps Android API v2
  • การแสดงแผนที่ Google Maps ด้วย MapFragment
  • การเปลี่ยนตำแหน่งและมุมมองของแผนที่
  • การเพิ่มหมุด (Marker) ลงบนแผนที่
  • การปรับแต่ง Info Window ของหมุด
  • การวาดเส้นและรูปทรงลงบนแผนที่
  • การหาตำแหน่งของผู้ใช้
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ใช้
 • บทที่ 12 Preference, ไฟล์ และฐานข้อมูล คลิกเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา
  • การเก็บข้อมูลด้วย SharedPreferences API
  • การสร้างหน้าตัวเลือกโดยใช้ Preference API
  • การอ่าน/เขียนไฟล์บน Internal Storage
  • การอ่าน/เขียนไฟล์บน External Storage
  • การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite
  • การติดต่อฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์

ดาวน์โหลด Source Code

ไฟล์ code.zip ขนาด 44,259,837 ไบต์

รายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ

โปรโมชั่นหนังสือใหม่! สั่งจองผ่านเว็บไซท์ของสำนักพิมพ์โปรวิชั่น ลดทันที 30% จาก 299.00 บาทเหลือเพียง 209.30 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ส.ค. 56 นี้


คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

ปรับปรุงใหม่จากเล่ม คู่มือเขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น เพิ่มเนื้อหากว่า 100 หน้า
อธิบายเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับมืออาชีพ
ปกคู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาย่อ

สอนการเขียนแอพ Android ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือพัฒนาไปจนถึงการส่งแอพเข้าสู่ Google Play อธิบายเนื้อหาโดยเน้นความเข้าใจพื้นฐานและที่มาที่ไปต่างๆอย่างเป็นลำดับขั้นตอน อธิบายโค้ดแต่ละบรรทัดหรือแต่ละส่วนให้เข้าใจการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการก้าวไปเป็นนักพัฒนามืออาชีพ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Graphics, Multimedia, Internet, File I/O, SQLite Database, Content Provider, Multi-touch, GPS, Sensor, Google Maps, Widget, Live Wallpaper, Service, Broadcast Receiver, Facebook, Google Play

สารบัญ

 • บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์
 • บทที่ 02 การติดตั้งเครื่องมือพัฒนา
 • บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ
 • บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนา Android Application
 • บทที่ 05 การออกแบบ UI และจัดการกับอีเวนต์
 • บทที่ 06 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ
 • บทที่ 07 เพิ่มเติมหน้าจอต่างๆให้กับเกมซูโดกุ
 • บทที่ 08 การวาดกราฟิก 2 มิติ
 • บทที่ 09 เพิ่มชีวิตชีวาด้วยมัลติมีเดีย
 • บทที่ 10 การบันทึกข้อมูลเก็บไว้
 • บทที่ 11 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 12 GPS, แผนที่ และเซ็นเซอร์ต่างๆ
 • บทที่ 13 จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล SQLite
 • บทที่ 14 การรองรับมัลติทัช (Multi-Touch)
 • บทที่ 15 Service และ Broadcast Receiver
 • บทที่ 16 Widget และ Live Wallpaper
 • บทที่ 17 การเชื่อมต่อ Facebook
 • บทที่ 18 การจัดเตรียม APK และเผยแพร่แอพของคุณ
 • ภาคผนวก A พื้นฐานจาวา สำหรับการพัฒนาแอพแอนดรอยด์
 • ภาคผนวก B ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากโปรวิชั่นได้เลยครับ (สมาชิกโปรวิชั่นได้ส่วนลด 20%)


คู่มือเขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

เนื้อหาย่อ

สอนการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ (Android Applications) ตั้งแต่เริ่มต้น อธิบายเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย หัวข้อหลักๆได้แก่ การเตรียมระบบที่ใช้พัฒนา, หลักการพื้นฐานในการพัฒนาแอพแอนดรอยด์, การวาดกราฟิก 2 มิติ, การเล่นเสียงและวิดีโอ, การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite, การทำงานกับ GPS แผนที่ และเซ็นเซอร์, การรองรับมัลติทัช (multi-touch), การสร้าง Widget และ Live Wallpaper, การเชื่อมต่อ Facebook

เนื้อหาครอบคลุมทุก Component หลักของแอนดรอยด์ – Activity, Service, Broadcast Receiver, Intent และ Content Provider มีตัวอย่างแอพที่สมบูรณ์ในทุกเรื่องที่อธิบาย, ตัวอย่างการสร้างเกมซูโดกุ ภาคผนวก – ปูพื้นฐานภาษาจาวาสำหรับการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ และวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยๆ

สารบัญ

ทดลองอ่านเนื้อหา 3 บทแรกได้ครับ :D

 • บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์
 • บทที่ 02 การเตรียมระบบที่ใช้พัฒนา
 • บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ
 • บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนาแอพแอนดรอยด์
 • บทที่ 05 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ
 • บทที่ 06 เพิ่มเติมหน้าจอต่างๆให้กับเกมซูโดกุ
 • บทที่ 07 การวาดกราฟิก 2 มิติ
 • บทที่ 08 เพิ่มชีวิตชีวาด้วยมัลติมีเดีย
 • บทที่ 09 การบันทึกข้อมูลเก็บไว้
 • บทที่ 10 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 11 GPS, แผนที่ และเซ็นเซอร์ต่างๆ
 • บทที่ 12 จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล SQLite
 • บทที่ 13 การรองรับมัลติทัช (Multi-Touch)
 • บทที่ 14 Service และ Broadcast Receiver
 • บทที่ 15 Widget และ Live Wallpaper
 • บทที่ 16 การเชื่อมต่อ Facebook
 • ภาคผนวก A พื้นฐานจาวา สำหรับการพัฒนาแอพแอนดรอยด์
 • ภาคผนวก B ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข

ดาวน์โหลดเนื้อหาปรับปรุงใหม่

เนื้อหานี้เป็นส่วนที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 (ก.ค. 55) จัดเตรียมไว้สำหรับท่านที่ซื้อฉบับพิมพ์ครั้งแรก (มิ.ย. 55) โดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากโปรวิชั่นได้เลยครับ (สมาชิกโปรวิชั่นได้ส่วนลด 20%)


คู่มือเรียน Visual Basic 2010

เนื้อหาย่อ

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของภาษา Visual Basic .NET ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือพัฒนา (Integrated Development Environment – IDE) ที่ครบเครื่องอย่าง  Visual Studio 2010 หนังสือเล่มนี้จะสอนตั้งแต่หลักการพื้นฐาน เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการต่างๆ วิธีใช้เครื่องมือใน IDE ที่ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่าย สวยงาม และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปจนถึงการจัดการข้อผิดพลาดด้วย Try…Catch, การดีบักโปรแกรม, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP), การทำงานกับโมดูลและโพรซีเยอร์, การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น และอื่นๆอีกมาก

ในตอนท้ายของทุกบทจะมีคำถามทบทวน และแบบฝึกหัดเขียนโปรแกรมให้ลองฝึกทำ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมในซีดีเกี่ยวกับภาษา SQL, การสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลโดยใช้ ADO.NET และการทำงานกับ DataSet อีกด้วย

สารบัญ

 • บทที่ 01 ปูพื้นฐานก่อนเริ่มศึกษา Visual Basic 2010
 • บทที่ 02 การใช้งาน Visual Studio 2010
 • บทที่ 03 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic .NET
 • บทที่ 04 บิต/ไบต์, ตัวแปร, ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ
 • บทที่ 05 อัลกอริทึม (Algorithm) และคำสั่งที่ใช้ตัดสินใจเลือกทำ
 • บทที่ 06 คำสั่งที่ใช้ทำซํ้า และคอนโทรล Timer
 • บทที่ 07 การใช้งานคอนโทรลพื้นฐาน
 • บทที่ 08 เรื่องของเมนู และไดอะล็อกบ็อกซ์
 • บทที่ 09 การดีบักโปรแกรมใน Visual Studio
 • บทที่ 10 จัดการกับข้อผิดพลาดด้วย Try…Catch
 • บทที่ 11 โมดูลและโพรซีเยอร์
 • บทที่ 12 ทำงานกับกลุ่มข้อมูลด้ยอาร์เรย์ (Array)
 • บทที่ 13 สตรัคเจอร์ (Structure) และอินิวเมอเรชั่น (Enumeration)
 • บทที่ 14 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
 • บทที่ 15 คอลเล็คชั่น และคำสั่ง For Each
 • บทที่ 16 การทำงานกับข้อความ (สตริง)
 • บทที่ 17 สตรีม (Stream) และการอ่าน/เขียนไฟล์
 • บทที่ 18 เรื่องของฟอร์ม และ MDI Application
 • บทที่ 19 เติมสีสันให้โปรแกรมด้วยกราฟิกและแอนิเมชั่น
 • บทที่ 20 การทำงานกับฐานข้อมูล
 • บทที่ 21 เรื่องของภาษา SQL, ADO.NET และ LINQ
 • บทที่ 22 สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET 4.0 และ ASP.NET AJAX
 • บทที่ 23 สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นที่ติดต่อฐานข้อมูล
 • บทที่ 24 การสร้างชุดติดตั้งโปรแกรม
 • ภาคผนวก A เนมสเปซ My
 • ภาคผนวก B เฉลยคำถามและแบบฝึกหัดท้ายบท
 • ภาคผนวก C (ในซีดี) ภาษา SQL (เพิ่มเติมจากเนื้อหาในเล่ม)
 • ภาคผนวก D (ในซีดี) สร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลโดยใช้ ADO.NET
 • ภาคผนวก E (ในซีดี) การทำงานกับ DataSet

รายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากโปรวิชั่นได้เลยครับ (สมาชิกโปรวิชั่นได้ส่วนลด 20%)


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
ผลงานหนังสือ
คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด New!
วางแผง ส.ค. 56 นี้;
ดูสารบัญและเนื้อหาตัวอย่าง

ผลงานหนังสือ
คู่มือเรียน Visual Basic 2010


สมาชิกโปรวิชั่นได้ส่วนลด 20%
เมื่อสั่งซื้อจากโปรวิชั่นโดยตรง